SELC邦迪地址:19 - 23好莱坞大道邦迪结,新南威尔士州悉尼澳大利亚2022
电话:(61-2)8305 5600
传真:(61-2)9389 6977
电子邮件:info@selc.com.au

SELC悉尼市地址:Level 6,56-58约克街悉尼新南威尔士州澳大利亚2000
电话:(61-2)9262 3403
传真:(61-2)9262 3402
电子邮件:info@selc.com.au